Information om hjärt-och lungräddnng

Vad står HLR för? 

HLR står för hjärt- och lungräddning. 

Vad är hjärt- och lungräddning? 

Hjärt- och lungräddning, ofta förkortat som HLR, är en livräddande teknik som används när någon plötsligt förlorar medvetandet och upphör att andas normalt. HLR syftar till att återställa cirkulationen av syrerikt blod i kroppen och att återupprätta andningen. HLR kan användas vid hjärtstopp, andningsstopp eller om någon har drabbats av en allvarlig skada eller olycka.

Hur utförs HLR? 

Här är en grundläggande beskrivning av hur HLR utförs: 

  • Bedöm situationen: Först måste du bedöma om det är någon fara och se till att det är säkert för dig att närma dig den medvetslösa personen.
  • Kontrollera medvetandet: Skaka försiktigt personens axel och fråga högt om hen mår bra. Om personen inte reagerar, är personen medvetslös.
  • Ring 112 eller be någon annan att göra det. Om möjligt, be någon hämta en hjärtstartare. Hjärtstartaren ska appliceras så fort det går!
  • Öppna luftvägarna: Lägg personen på ryggen på en platt yta och placera en hand på pannan och två fingrar under hakan. Lyft försiktigt hakan uppåt för att öppna luftvägarna.
  • Kontrollera andningen: Luta dig ner nära personens ansikte, se efter bröstkorgen för att se om den rör sig och känn efter andning genom att placera ditt öra nära personens mun och näsa samtidigt som du tittar på bröstets rörelse. Om personen inte andas normalt eller inte alls, börja med administration av luft. 
  • Administration av luft: Täck personens mun med din egen mun, knip igen personens näsa och blås försiktigt in. Gör detta två gånger och kontrollera att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luft. Varje inblåsning bör ta ca 1 sekund, men 2 inblåsningar ska inte ta mer än 10 sekunder. 
  • Bröstkompressioner: Placera dina händer mitt på personens bröstkorg, precis under bröstvårtorna. Tryck ner bröstkorgen ca 5-6 cm djupt och släpp upp helt mellan varje kompression. Fortsätt med kompressioner i en takt på 100-120 kompressioner per minut.
  • Fortsätt med 30 kompressioner och 2 inblåsningar i cykler tills räddningstjänst tar över eller personen återfår medvetandet och andas normalt. Om personer finns i din närhet bör ni byta av efter ca 2 minuter. 

Det är viktigt att komma ihåg att HLR är en akutåtgärd och inte ersätter vård. Det är också viktigt att få utbildning i HLR för att kunna utföra det på rätt sätt. Att snabbt inleda HLR kan öka chanserna att rädda livet på någon som har drabbats av hjärtstopp eller andningsstopp. Men, om en hjärtstartare används, så är chanserna ännu högre. Det är därför det är viktigt att en hjärtstartare finns inom 6 minuter!  

HLR utav barn 

HLR för barn skiljer sig något från HLR för vuxna. När du utför HLR på ett barn är det viktigt att anpassa tekniken för att ta hänsyn till deras mindre storlek och känsligare kropp.

Vid HLR av barn så är det rekommenderat att först ge 5 inblåsningar för att därefter följa med 2 inblåsningar och 15 bröstkompressioner. Du fortsätter med 2 inblåsningar och 15 bröstkompressioner tills räddningstjänst anländer.  

Bröstkompressioner: För spädbarn ska du använda två fingrar vid bröstkompressioner, och på ett barn använder du handloven. Kompressionsdjupet ska vara en tredjedel utav bröstkorgens höjd. 

Administration av luft: För spädbarn ska du täcka både näsa och mun när du utför inblåsningar, men utav ett större barn kniper du om näsan. 

Hjärtstartare kan användas på barn och vissa hjärtstartare har en så kallad barnknapp, barnnyckel eller barnelektroder. Om du vill veta mer om barnelektroder så kan du läsa mer genom att klicka här