Miljö, Sociala frågor och Styrning (ESG)

M11439 / 04-2022

Syfte och Uppdrag

Att rädda liv är vårt uppdrag: År 2030 har varje världsmedborgare tillgång till en hjärtstartare inom 6 minuter!

Vår drivkraft börjar med våra kärnvärden:

  • Tillförlitlighet först
  • Driven av passion
  • Tänk stort, agera djärvt
  • Det finns inget "jag" i team

Vi bidrar till att det finns livräddande hjärtstartare över hela världen. Vi är varumärkesoberoende och gör hjärtstartarna begripliga med jordnära expertråd från riktiga människor, som levererar med hjärtat för hjärtat. Vi begränsas inte av landsgränser och är fast beslutna att sprida information, kunskap och medvetenhet för att öka tillgången till hjärtstartare över hela världen.

Många liv har räddats med Medisols hjärtstartare sedan starten 2005. Under 2022 levererade vi vår 50 000:e hjärtstartare!

Ramverk för affärsetik och regelefterlevnad

Vi har åtagit oss att hålla högsta standard för kvalitetshantering av medicintekniska produkter, vilket stärks av vår ISO 13485:2016-certifiering, som stöds av ett förstklassigt kvalitetsledningssystem. Därför kan kunden lita på en högkvalitativ produkt och högkvalitativ service.

Medisol är en distributör i kedjan av ekonomiska aktörer enligt EU:s förordningar om medicintekniska produkter (MDR). MDR innehåller alla ramar och krav som måste uppfyllas för att en CE-märkning ska kunna tillämpas på medicintekniska produkter. MDR anger i huvudsak en ram för kvaliteten på de medicintekniska produkter som tillverkas. I huvudsak handlar det om att minska riskerna för användarnas hälsa så mycket som möjligt.

Förutom ISO 13485-standarden och MDR följer Medisol även andra internationella tillämpliga lagar och förordningar. Dessa hålls och övervakas separat.

Människor och kultur

Vi anser att alla anställda har lika stort ansvar för att uppnå våra mål. Försäljning, logistik, servicecenter, interna processer, ekonomiadministration, kvalitet - alla arbetar tillsammans. "Det finns inget jag i team" på Medisol!

Vi vill att vår arbetsplats ska vara en sann avspegling av samhället och stimulerar anställning av medarbetare med olika bakgrund och/eller med avstånd till arbetsmarknaden.

Balansen mellan arbete och privatliv för våra anställda är viktig för oss. Arbete utanför det normala schemat krävs endast under särskilda omständigheter, t.ex. mässor, och baseras alltid på fritt val. Medisol tillhandahåller alla förutsättningar för en hälsosam och lycklig miljö så att de anställda kan utföra sitt arbete under optimala förhållanden. Medarbetarnas utveckling genom utbildning och fortbildning stimuleras. Medisol har ett arbetsråd som övervakar både företagets och arbetstagarnas intressen.

Eftersom vårt uppdrag är att rädda liv erbjuder vi alla anställda på Medisol en regelbunden HLR-kurs, så att alla på Medisol verkligen kan rädda liv.

Miljövänligt

Vi utvecklas kontinuerligt till ett mer miljövänligt företag. Vi välkomnar initiativ från alla håll. På vårt kontor tar vi stora steg (som att installera nya fönsterkarmar med hög isolering, extra isolering av taket och installation av solpaneler), men också små steg, baserade på idéer från vårt team. År 2022 belönas vårt kontor med energimärkningen A+.

Vi separerar vårt avfall i papper, glas, plast/metall/dryckeskartonger och övrigt avfall. Begagnade batterier, utgångna elektroder och hjärtstartare som är äldre än 10 år används för utbildning.  Slutligen återvinns de i enlighet med direktivet för avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) genom den nederländska representanten WEEE Nederland.

Företagets sociala ansvar

Under 2018 upprättade Medisol Saving Lives Foundation. Syftet med Saving Lives Foundation är att maximera chansen att överleva ett hjärtstopp i Europa, genom att initiera förebyggande hälsoåtgärder, uppmuntra vetenskaplig forskning om orsakerna till hjärtstopp, uppmuntra utbildning och träning inom HLR och främja inköp och användning av hjärtstartare. Mer specifikt vill stiftelsen stödja inköp av hjärtstartare för organisationer och institutioner som inte har ekonomiska möjligheter att själva göra detta inköp. För varje hjärtstartare som säljs i Medisols webbutiker donerar företaget 20 euro till Saving Lives Foundation.

Vi uppmuntrar våra medmänniskor att ge tillbaka till sina lokalsamhällen, oavsett om det handlar om tid, ansträngning eller ett ekonomiskt bidrag. Vårt viktigaste fokusområde är hälsa. Vi anser att det är viktigt att vi bidrar med vår del för att bygga en bättre värld för nuvarande och framtida generationer.

Styrning

Medisol är ett privat företag och är inte börsnoterat. Eftersom Medisol är ett medelstort företag finns det ingen lagstadgad revisionsplikt. Trots detta anlitar Medisol DRV Moore revisorer för upprättandet av årsredovisningen.

Styrelsen består av Verkställande Direktör (VD), operativ chef och ekonomichef, varav den operativa chefen är en kvinna. Alla tre är också aktieägare i företaget. VD innehar majoriteten av aktierna och är registrerad hos handelskammaren som bolagsdirektör för Medisol B.V.

För närvarande har vi inget tillsynsråd eller någon rådgivande nämnd. Både VD och den operativa chefen coachas av en mycket uppskattad tillväxtmentor från ”nlgroeit”, ett initiativ från den nederländska handelskammaren och det nederländska ekonomiministeriet. Ekonomichefen har gedigen arbetslivserfarenhet inom e-handel, har titeln registercontroller (Executive Master of Finance and Control) och är registrerad som sådan. Detta innebär att han måste följa den etiska koden ("VRC Gedragscode").

Alla tre styrelseledamöter får samma fasta ersättning utan bonusar.

Framtida utveckling

Vi är medvetna om att våra ESG-processer alltid kan förbättras. Vid beslut kontrollerar vi alltid om de är i linje med vår ESG-förklaring och moraliska kompass.