Registrera din hjärtstartare i det svenska hjärtstartarregistret!

Har du köpt eller ska köpa en hjärtstartare? Se då till att registrera den din hjärtstartare hos Sveriges Hjärtstarregister!

Sveriges Hjärtstartarregister 

Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) är en nationell databas som samlar information om placeringen och statusen för hjärtstartare över hela Sverige. Syftet med registret är att skapa en översikt över tillgängliga hjärtstartare och underlätta deras användning vid hjärtstopp utanför sjukvården. Genom att registrera en hjärtstartare i SHR blir den synlig på en karta för livräddare och larmcentralen, vilket ökar chansen att snabbt få tillgång till en hjärtstartare vid en nödsituation.

Registreringen av hjärtstartare i SHR är frivillig och kostnadsfri. Informationen som samlas in inkluderar placering, kontaktuppgifter till ansvarig person och valideringsuppgifter för att säkerställa att hjärtstartaren fortfarande är tillgänglig och fungerande. Genom att ha hjärtstartare registrerade i SHR kan potentiella livräddare och larmcentraler snabbt lokalisera och använda dem vid behov, vilket kan vara avgörande för att rädda liv vid hjärtstopp.

 

 

Varför ska jag registrera min hjärtstartare Sveriges Hjärtstartarregister?

Att registrera din hjärtstartare hos Sveriges Hjärtstartarregister är ett mycket klokt och omtänksam handling för följande skäl:

  1. Ökad tillgänglighet i nödsituationer: Genom att registrera sin hjärtstartare blir den synlig för livräddare och larmcentraler på en karta. Detta gör det möjligt för dem att snabbt lokalisera och använda hjärtstartaren vid hjärtstopp utanför sjukvården, vilket kan öka chansen till överlevnad av den drabbade.
  2. Effektiv användning av resurser: Genom att ha en centraliserad databas över hjärtstartare kan resurserna användas mer effektivt. Livräddare och larmcentraler kan snabbt identifiera närmaste tillgängliga hjärtstartare och använda dem när det behövs.
  3. Kontinuerlig uppföljning och underhåll: SHR skickar valideringsmail regelbundet för att säkerställa att registrerade hjärtstartare fortfarande är tillgängliga och fungerande. Detta bidrar till att hålla hjärtstartarna i gott skick och redo för användning när det krävs.
  4. Bidra till samhällets trygghet: Genom att registrera sin hjärtstartare bidrar man till att öka den allmänna tryggheten och säkerheten i samhället. En väl fungerande och tillgänglig hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död vid en hjärtstoppssituation.

Sammanfattningsvis är registreringen av hjärtstartare i Sveriges Hjärtstartarregister en viktig åtgärd för att öka tillgängligheten av hjärtstartare och förbättra chanserna till överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukvården.

 

Hur gör jag för att registrera min hjärtstartare hos Sveriges Hjärtstartarregister?

Att registrera sig på Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) är en enkel process som görs via deras hemsida. Där följer du följande steg:

  1. Besök SHR:s webbplats: Gå till SHR:s officiella webbplats där du hittar all nödvändig information och registreringsformulär.
  2. Fyll i registreringsformuläret: Fyll i det online-formulär som finns tillgängligt på webbplatsen. Du kommer att bli ombedd att ange information om din hjärtstartare, inklusive dess placering och dina kontaktuppgifter.
  3. Verifiera din e-postadress: Efter att du har skickat in registreringsformuläret kommer du att få ett valideringsmail till den e-postadress du angav. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att bekräfta din e-postadress och registreringen av din hjärtstartare.
  4. Uppdatera uppgifter vid behov: SHR genomför regelbundna valideringsprocesser för att säkerställa att registrerade hjärtstartare fortfarande är tillgängliga och fungerande. Om det skulle ske förändringar i placeringen eller statusen för din hjärtstartare, se till att uppdatera dina uppgifter i SHR:s register.
  5. Uppdatera ansvarig person: Om den ansvariga personen för hjärtstartaren ändras, se till att uppdatera den informationen i registret. Detta kan göras genom att logga in på SHR:s webbplats och göra ändringarna själv.

Genom att följa dessa steg kan du registrera din hjärtstartare i Sveriges Hjärtstartarregister och bidra till att öka tillgängligheten av livräddande utrustning i samhället. Se till att du registrerar din hjärtstartare och har den tillgänglig för allmänheten, tillsammans kan vi rädda liv.