Hjartstartareshop.se | Med Hjärtat för Hjärtat

❤ 20 års erfarenhet ❤ Mer än 50.000 levererade hjärtstartare ❤ Vi får en 9.7 från våra kunder

Min kundvagn
0,00 kr

Medisol Service Centre

Vårt utbud av hjärtstartare bidrar till en hjärtsäker miljö. Förutom vårt varumärkesoberoende utbud  erbjuder vi även stöd för drift av hjärtstartare. En väl fungerande hjärtstartare kan vara avgörande i en nödsituation. Ett korrekt underhåll av en hjärtstartare kan därför göra hela skillnaden. Det är inte förvånande att både tillverkare och sjukvårdsmyndigheter rekommenderar regelbundet underhåll.

För att underhålla så många hjärtstartare som möjligt erbjuder vi olika underhållsplaner. På så sätt erbjuder vi en lättillgänglig lösning där du kan välja det underhåll som passar dina behov bäst.

Vad är viktigt i en underhållsplan för en hjärtstartare?

Det är viktigt att underhålla en hjärtstartare. Det innebär bland annat att hålla koll på batteriernas och elektrodernas utgångsdatum och att byta ut dem i tid. Efter att en hjärtstartare har använts i skarpt läge eller vid ett fel vill du fortfarande ha en fungerande hjärtstartare till ditt förfogande. En lånehjärtstartare erbjuder lösningen och säkerställer att du alltid har en hjärtstartare till ditt förfogande.

Utöver detta är det också viktigt att regelbundet testa hjärtstartaren. På så sätt kan du vara säker på att den fungerar som den ska och att den är tillgänglig i händelse av en nödsituation. Detta inkluderar ett funktionstest, ett test av chockleverans och (om tillämpligt) ett temperaturtest. Dessutom är det viktigt att uppdatera tillgänglig programvara.

Underhåll av hjärtstartare – vår metod

När du har valt en underhållsplan får du tillgång till allt. Genom serviceportalen erbjuder vi full insyn i planering och utförande. På så sätt blir du helt avlastad och tack vare den snabba servicen tar underhållet av en AED lite tid i anspråk. Läs mer om vår metod här.

En underhållsplan för hjärtstartare

Att låta en specialist utföra underhållet på din hjärtstartare ger extra säkerhet, eftersom alla viktiga kontroller utförs och hålls uppdaterade. Hos oss har du möjlighet att välja ditt hjärtstartar-underhåll. Beroende på din situation kan du jämföra de olika planerna och göra det bästa valet. 


Frågor om rätt underhållsplan för din situation? Ring oss.

Det finns totalt fyra underhållsplaner som erbjuder olika tjänster. Beroende på din situation kan du välja den underhållsplan som bäst passar dina behov. Med varje underhållsplan kan du använda vår serviceportal. Med undantag för underhållsplanen Brons, kommer du att bli ombedd att skicka hjärtstartaren till Medisol Service Center (utan kostnad) vid periodiskt underhåll. Här hjälper vi dig med en förklaring av hur hjärtstartaren kopplas loss och åter kopplas in.


Medisol Service Center – Guld (bäst val)

Underhållsplanen Guld är vårt bästa val när det gäller säkerhet och trygghet. Denna plan omfattar en årlig periodisk underhållskontroll av din hjärtstartare.

Inspektion, testning, rengöring, uppdateringar och kontroll av reservdelar. Dessutom får du 10 % rabatt på (i förekommande fall) ersättningsmaterial.

Du kommer också att använda vår serviceportal som är tillgänglig för dig. Vid underhållstillfället får du en lånehjärtstartare, så att du alltid har en hjärtstartare till ditt förfogande.


Medisol Service Center – Platina

Vill du bli helt avlastad och slippa oväntade kostnader? Då är vår underhållsplan Platina en utmärkt lösning. Förutom fördelarna med vår underhållsplan Gold får du också förmåner som innebär att material byts ut gratis.

Under underhållet av din hjärtstartare kan delar behöva bytas ut för att garantera att din hjärtstartare fungerar. Dessa kostnader ingår i underhållsplanen Platina.


Medisol Service Center – Silver

Genom att använda underhållsplanen Silver säkerställer du en bra periodisk kontroll av din hjärtstartare. Ingen lånehjärtstartare ingår under underhållet. Underhållsperioden är en kort period då en hjärtstartare kanske inte finns tillgänglig på din plats. Detta tack vare snabb logistik och har en tydlig portal.

Bortsett från underhållsperioden har du tryggheten av en fungerande hjärtstartare. Dessutom är denna underhållsplan en budgetvänlig lösning.  


Medisol Service Center – Brons

Så snart du kan utföra de regelbundna underhållskontrollerna själv kan du använda vår underhållsplan Brons.

Vi håller reda på när batterier och elektroder behöver bytas ut. Du kan använda en lånehjärtstartare när ett fel uppstår. Och när en hjärtstartare har använts i skarpt läge skickar vi kostnadsfritt de elektroder och batterier som behövs.

Information om tidigare tjänster och kontakt finns i serviceportalen.


Engångsunderhåll av din hjärtstartare

Periodiskt underhåll är avgörande för en hjärtstartare. Men när det finns ett behov av en engångskontroll kan du använda underhållsplanen för engångsunderhåll. På så sätt är hjärtstartaren snabbt redo att användas igen.

Under denna underhållskontroll är kan du känna dig trygg med vår specialkunskap och utförandet av korrekta kontroller. Användningen av serviceportalen ingår, men tänk på att nödlinjen och en lånehjärtstartare inte ingår.


Fördelar med underhåll av hjärtstartare på Medisol Service Center

Vi hjälper dig med underhållet. Som hjärtstartarspecialist i Europa, med det största lagret och mer än 20 års erfarenhet i branschen vet vi vad som är viktigt. Vi arbetar enligt ISO 13485-standarden och garanterar därför hög kvalitet. Vi kan nås via olika kanaler och vi hjälper dig på svenska.

Frågor om rätt underhållsplan för din situation? Ring oss: 010-8848194.