Medisol har ett mål att rädda liv i hela världen. År 2030 ska alla i världen ha tillgång till en hjärtstartare inom 6 minuter! Vi arbetar hårt för att uppnå detta mål, och Medisol har mer än 20 webbutiker och där bland vår webbutik i Sverige, hjärtstartareshop.se.

Det är inte bara att köpa en hjärtstartare, du måste också se till att den fungerar som den ska. En hjärtstartare kräver mer underhåll än de självtester som enheten själv utför för att garantera hjärtstartarens livräddande funktion. Detta kan Medisol Service Center hjälpa dig med!

På Medisol Service Center är ISO-13485 certifierad vilket är mycket betydande inom den medicinska industrin. Här tar våra duktiga servicespecialister väl hand om din hjärtstartare. Du kan välja bland olika alternativ för att hitta det serviceavtal som passar dig bäst. Vi erbjuder kontroll och service för alla typer av hjärtstartare och du får tillgång till vår Serviceportal!

Vad är viktigt i ett serviceavtal för en hjärtstartare?

Det är viktigt att kontrollera och underhålla en hjärtstartare. Det innebär bland annat att:

  • Byta ut elektroder och batteri innan utgångsdatumet har passerat
  • Byta ut elektroder och eventuellt batteri om hjärtstartaren har blivet använd
  • Regelbundet kontrollera att hjärtstartarens funktioner och leverans av elstöt
  • Uppdatera hjärtstartaren med den senaste programvaran

Detta kan vi och Medisol Service Center hjälpa dig med! Med våra serviceavtal så har vi lösningen åt dig! Vi tillgodoser att dina elektroder och batteri blir utbytta innan utgångsdatumet har passerats, du får gratis elektroder och eventuellt batteri om du har brukat hjärtstartaren i skarpt läge och du får en låna en hjärtstartare om det är något fel med din egen! Detta och mer kan våra serviceavtal Bronze, Silver, Gold och Platinum erbjuda!

Det är också viktigt att regelbundet kontrollera hjärtstartaren för att vara säker på att den fungerar som den ska. Hjärtstartarens funktion och elstötleverans ska kontrolleras för om det är så hjärtstartaren inte kan leverera stöt, så kan den inte rädda liv! Dessutom är det viktigt att uppdatera till den senaste programvaran och lagra eventuell data som hjärtstartaren har samlat in. Detta ingår i Engångsservice och i den årliga kontrollen som ingår i serviceavtalen Silver, Gold och Platinum!

Serviceportalen 

Serviceportalen ingår för alla våra alternativ. Genom serviceportalen erbjuder vi full insyn i planering, utförande och du kan ta del utav inspektionsrapporterna. Om du har flera hjärtstartare med serviceavtal så kommer du ha full översikt över dem i Serviceportalen. Läs mer om Serviceportalen här.  

Våra serviceavtal 

Det finns fem alternativ som vi och vårt Medisol Service Center erbjuder. Fyra  av de fem alternativen är serviceavtal som är en löpande tjänst med en årlig avgift. Ett alternativ är Engångsservice som är en engångstjänst. Läs vidare om våra alternativ och om Serviceportalen som ingår med alla fem alternativen här nedan!  


Frågor om rätt underhållsplan för din situation? Ring oss.


Serviceavtal Gold (bästa val)

Serviceavtalet Gold är det serviceavtal vi rekommenderar starkast! Detta avtal omfattar en årlig kontroll av din hjärtstartare där inspektion, testning, rengöring, uppdateringar och kontroll av reservdelar ingår. Under den tid som din hjärtstartare är hos Medisol Service Center så får du en lånehjärtstartare! Dessutom får du 10 % rabatt på elektroder och batteri, och utgångsdatumet håller vi reda på åt dig! Har du använt din hjärtstartare i en nödsituation? Då får du gratis elektroder och eventuellt batteri från oss! Om du vill veta mer, klicka på köp nu.


Serviceavtal Platinum

Vill du slippa oväntade kostnader? Då är vårt serviceavtal Platinum en utmärkt lösning. Här ingår den årliga kontrollen samt lånehjärtstartare vid den årliga kontrollen och vid fel av din egen hjärtstartare. Du får också förmånen som innebär elektroder och batteri byts ut gratis! Vill du veta mer? Klicka på köp nu för mer information.


Serviceavtal Silver

Om du önskar årlig kontroll och service, 10% rabatt på elektroder och batteri till din hjärtstartare, men inte är i behov av en lånehjärtstartare? Då är serviceavtalet Silver det perfekta serviceavtalet för dig. Detta är vår budgetlösning för serviceavtalen där årlig kontroll och service av din hjärtstartare ingår! Klicka på köp nu för att läsa mer!


Serviceavtal Bronze

Detta serviceavtal är för dig som kan kontrollera och underhålla din hjärtstartare själv, men vill ha servicen av att nya elektroder och batteri till din hjärtstartare skickas ut automatiskt lagom tills det är dags att byta. Du får 10% rabatt på den automatiska leveransen. Inte nog med det, om hjärtstartaren har använts i skarpt läge så skickar vi kostnadsfritt de elektroder och eventuellt batteri.


Engångsservice

Detta är alternativet för dig som vill ha din hjärtstartare kontrollerad och servad för att säkerställa att den fungerar som den ska.


Vill du vet mer om våra serviceavtal?

Ring oss på 010 88 48 194 eller skicka ett mail till [email protected].