En hjärtstartares livslängd

Det är många kunder som frågar oss ”Hur länge håller en hjärtstartare?” och ”Vad är livslängden på en hjärtstartare?”. Det är svårt att svara på, men vi på Hjärtstartareshop.se l Medisol estimerar att livslängden för en hjärtstartare är 10 år. 

Byt hjärtstartare efter 10 år  

Vi på Hjärtstartareshop.se l Medisol ger dig som köper en hjärtstartare från oss 10 års garanti*. Det gör vi för att säkerställa att du har en väl fungerande hjärtstartare tills det är dags att byta ut den. Läs mer om vår 10-års garanti här. Vår rekommendation är att du sedan byter ut din hjärtstartare efter 10 år. Vår erfarenhet visar att de flesta hjärtstartare slutar att fungera fullvärdigt efter 10 år. Det är oftast inte uppenbart vid första anblicken att en hjärtstartare inte längre är funktionsduglig. Problemet upptäcks oftast vid service, eller tyvärr när hjärtstartaren behöver användas i en nödsituation.  

*Gäller ej DefiSign Pocket Plus utan serviceavtal 

Faktorer som påverkar hjärtstartarens livslängd

En hjärtstartare är en livräddande apparat, och som andra elektroniska apparater så kommer avvikelser och funktionsproblem uppstå efter en tid. Men, till skillnad från andra elektroniska apparater, som till exempel en tvättmaskin, så används hjärtstartare i ett medicinskt syfte för att rädda liv. Avvikelser och funktionsproblem hos hjärtstartare kan därför vara förödande i en nödsituation.  

Anledningen att vi på Hjärtstartareshop.se l Medisol rekommenderar att du ska byta ut hjärtstartaren efter 10 år är att livslängden för din hjärtstartare påverkas av många faktorer. Här nedan har vi samlat de faktorer som med tiden påverkar hjärtstartarens funktionalitet. 

 • Standby-läge
   • En hjärtstartare är i standby-läge från att den tas i bruk. Nästan alla hjärtstartare utför dessutom ett automatisk självtest veckovis (vissa till och med dagligen). Många olika funktioner testas här, inklusive leverans av stöt. Även om din hjärtstartare aldrig används i en nödsituation arbetar den hårt i det tysta. Denna ständiga beredskap orsakar slitage.
 • Elektronikkomponenter
   • Precis som andra elektroniska apparater som datorer, mobiltelefoner och tvättmaskiner så har hjärtstartaren elektronikkomponenter som slits ut efter en tid, till exempel kretskort. 
 • Programvara
   • Hjärtstartare innehåller en komplex programvara. Denna programvara kan behöva uppdateras då HLR-riktlinjer ändras eller om ett programvarufel måste åtgärdas. Efter en tid kan också programvaran i hjärtstartaren bli för gammal vilket förhindrar uppdateringar och datautvinning.  
 • Förvaring
   • Förvaring av din hjärtstartare kan ha en stor inverkan på hjärtstartarens livslängd. En hjärtstartare kan användas och förvaras inom specifika temperaturintervaller. Höga och låga temperaturer kan påverka elektronikkomponenterna, elektroderna och batterierna. Om du till exempel förvarar din hjärtstartare i en bil året om så påverkas den av höga temperaturer under sommaren och låga temperaturer under vintern.  
 • Användning 
   • Om hjärtstartaren används ofta så slits den ut snabbare. Det beror på leverans av elstötar och att höljet av hjärtstartaren slits ut. 

Är din hjärtstartare 10 år gammal eller äldre?

Det är dags att pensionera din hjärtstartare. Du kan skicka in din hjärtstartare för service och kontroll, men det ger inga garantier att den kommer fungera därefter. Ta inte risken, utan investera i en ny hjärtstartare så att du kan vara säker på att den kan rädda liv om en nödsituation skulle uppstå. Hos oss hittar du din nya hjärtstartare, och kom ihåg, du får 10 års garanti på din nya hjärtstartare hos oss! 

Säkerställ en lång livslängd 

För att säkerställa att din hjärtstartare håller och är redo när det gäller, så ska du se till att du förvarar den rätt, och byter ut elektroder och batteri i tid. Vi har elektroder och batterier till ett flertal märken och modeller. Om du ska förvara din hjärtstartare utomhus, se till att förvaringen sker i ett anpassat utomhusskåp. Hitta alla våra skåp och vägg fästen här. Se också till att serva din hjärtstartare för att vara säker på att den är redo när det gäller. Läs mer om våra serviceavtal och hitta det som passar dig och din situation!