Hjartstartareshop.se | Med Hjärtat för Hjärtat

❤ 20 års erfarenhet ❤ Mer än 50.000 levererade hjärtstartare ❤ Vi får en 9.7 från våra kunder

Min kundvagn
0,00 kr

Hjärtstartare och hjärt-lungräddning - en ordlista

Det finns många termer som kan kännas lite främmande när man diskuterar hjärtstartare. För att hjälpa till lite för den som behöver veta mer om hjärt- och lungräddning och hjärtstartare i allmänhet har vi sammanställt en ordlista med några användbara definitioner.

Vad betyder...

AED
Automatisk Extern Defibrillator; internationellt namn för hjärtstartare.
En apparat som analyserar patientens hjärtrytm och som ger en elektrisk stöt när den upptäcker en chockbar rytm.

Användare
Personen som hjälper patienten som drabbas av hjärtstopp. Kallas även för ‘livräddare’.

Chockbar rytm
En ovanlig hjärtrytm som upptäcks av hjärtstartaren och som behöver en strömstöt. Ett exempel av en chockbar hjärtrytm är vid ventrikelflimmer.

Icke-chockbar rytm
När en strömstöt inte är nödvändig för patienten som hjärtstartaren analyserar. I sådana fall brukar det räcka med HLR.

CPR (Cardiopulmonary resuscitation)
Hjärt-lungräddning (HLR); alltså mun mot mun-andning och hjärtmassage på en patient som drabbas av hjärtstopp.

Defibrillering
Att ge hjärtat en elektrisk stöt för att häva ventrikelflimmer.

Defibrillationselektroder
När elektroderna placeras på patientens bara bröst, bevakas patientens hjärtrytm och identifieras ögonblicket då strömstöten ska ges.

EKG
Elektrokardiogram; registrering av hjärtats elektriska aktivitet.

Fibrillering
Kaotisk aktivitet i hjärtats elektriska system. När det uppstår i ventriklarna, darrar dessa snabba och oregelbundna, vilket får dem att tappa förmågan att pumpa blod genom kroppen.

Halvautomatisk hjärtstartare
Vid en halv- (eller semi-) automatisk hjärtstartare ska användaren själv trycka på chock-knappen när hjärtstartaren säger till att en strömstöt är nödvändig.

Helautomatisk hjärtstartare
En helautomatisk hjärtstartare varnar användaren på förhand och ger stöten utan att användaren behöver göra någonting.

Hjärtrytmanalys
Hjärtstartarens strömstöt-rekommenderingssystem analyserar patientens hjärtrytm.

Hjärtstopp
Vid hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga, vilket i sin tur leder till att andningsmekanismen slutar fungera.

HLR
Hjärt-lungräddning. Se CPR.

IP-värde
Hjärtstartarens damm- och fukttäthet anges med hjälp av en IP-klassning, där IP står för International Protection. Ett IP-värde består av två siffror. Första siffran gäller skyddning mot inträngning av föremål och damm, andra siffran gäller skyddning mot fukt och vatten.

Joule
Mått för energimängden av hjärtstartarens strömstöt.

LED
Light Emitting Diode; eller lysdiod på svenska.

Metronom
En ljudsignal som följer hjärtmassagens rytm. På så sätt är det lättare för livräddaren att hålla takten.

Självtest
Varje hjärtstartare utför självtester dagsvis eller veckovis. Under dessa självtester kontrolleras om hjärtstartaren är i optimalt skick och redo för användning.

Ventrikelflimmer
En livshotande, kaotisk hjärtrytm.