Information om hjärtstartare

Du kanske känner igen den gröna symbolen som står för att det finns en hjärtstartare på plats, men du kanske undrar vad en hjärtstartare är. Här nedan kan du läsa om hjärtstartare och varför det är så viktigt att hjärtstartare finns tillgängliga ute i samhället.  

Varför behöver vi hjärtstartare?

Varje år drabbas nästan 10 000 personer av hjärtstillestånd och de flesta fallen sker utanför våra sjukhus. 70 till 75% av alla fallen måste någon påbörja hjärt-och lungräddning (HLR) innan professionell hjälp såsom ambulans hinner att anlända. Att påbörja HLR kan fördubbla överlevnadschansen för den drabbade!

Eftersom de flesta fallen sker på gatan, i hemmet eller på offentliga platser så bör en hjärtstartare finnas tillgänglig. Vårt mål är att alla ska ha tillgång till en hjärtstartare inom 6 minuter, för vi vet att hjärtstartare räddar liv!

Hjärtstartare

Hjärtstartare är också känd under namnen defibrillator och på engelska AED som står för Automatiserad Extern Defibrillator. Det är en bärbar enhet som kan leverera en elstöt vid hjärtstillestånd. Elstöten kan återställa hjärtats normala rytm. Vid ett hjärtstillestånd så slutar inte hjärtat slå helt, men rytmen är ur balans och hjärtat förlorar sin pumpförmåga. Det gör att blodtillförseln till kroppen stoppas, vilket kan leda till stora skador och död om inga räddandeinsatser görs. Endast bröstkompressioner och mun-mot-mun metoden kan inte återställa hjärtats rytm. Därför är överlevnadschansen mycket större om en hjärtstartare används vid hjärtstillestånd

När och hur ska en hjärtstartare användas?

En hjärtstartare kan användas på en person som är medvetslös och det snabbare du använder en hjärtstartare desto bättre tills professionell hjälp är på plats. En komplett hjärtstartare är utrustad med elektroder som ska appliceras på personen enligt instruktionerna på förpackning eller hjärtstartare som kan se ut som följande:

Hur fungerar en hjärtstartare?

Hjärtstartaren identifierar oregelbunden hjärtrytm genom de elektroder som placeras på personens bröstkorg. Genom att mäta hjärtrytmen kan enheten avgöra om det finns en oregelbunden rytm. Först analyserar den elektriska aktiviteten i hjärtat för att avgöra om en elektrisk stöt är nödvändig. Om enheten identifierar en behandlingsbar rytm, kommer den att ladda upp en elektrisk stöt. En stark elektrisk impuls kommer att skickas genom elektroderna på personens bröstkorg och den elektriska stöten kommer nå till hjärtat. Hjärtstartren kommer alltid tala om för dig när du inte ska röra vid personen och när en stöt kommer levereras (helautomatiska hjärtstartare) eller tala om för dig att du ska trycka på en knapp för att leverera stöten. Efter att en elstöt har levererats, analyserar hjärtstartaren igen hjärtrytmen för att avgöra om ytterligare elstöt krävs. Den kan upprepa denna process tills antingen en normal hjärtrytm återställs eller tills räddningstjänst är på plats för att ta över.  Du behöver inte vara orolig för att hjärtstartaren ska ge dig en elstöt eller den drabbade personen utan att det behövs, det är därför hjärtstartaren genomgår en analys av hjärtrytmen för att säkerställa om en stöt ska levereras eller inte. 

Vad ska jag göra vid en nödsituation?

När man märker att någon har tappat medvetandet, är det viktigt att börja HLR så snabbt som möjligt. Följ dessa steg:

  1. Medvetenhet: Skaka försiktigt i skuldrorna på personen och försök att få kontakt med att fråga hur personen mår. Om du får ingen respons så kan du utgå från att personen är medvetslös.
  2. Ring 112: Be någon att ringa 112 och hämta en hjärtstartare. Om du är själv, ring 112, sätt på högtalare och invänta SOS-operatörens instruktioner.
  3. Kontrollera andningen: Lägg en hand på personens panna, böj huvudet bakåt för att öppna luftvägarna och lyft hakan med två fingrar. Titta på personens bröstkorg, känn och lyssna efter andetag. Efter max 10 sekunder utan andetag från personen så ska du påbörja HLR.
  4. Bröstkompressioner: Börja med att ge 30 bröstkompressioner. Placera händerna mitt på personens bröstkorg och tryck ned bröstbenet 5-6 centimeter. Håll en takt av 100 tryck per minut.
  5. Ventilation: Lyft hakan med två fingrar, böj personens huvud bakåt och knip om personens näsan. Utför två utandningar genom personens mun och du ska se att personens bröstkorg lyfts. Detta får ta 10 sekunder och sedan ska du återvända till att göra bröstkompressioner. Cykeln är den följande: 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar. Om det finns någon mer på plats så ska man byta av varandra efter två minuter.
  6. Hjärtstartare: Så fort en hjärtstartare finns tillgänglig så ska den appliceras till den drabbade personen så fort som möjligt. Ta av kläderna från personens bröstkorg och starta hjärtstartaren. Följ sedan hjärtstartarens röstinstruktioner som berättar vad man ska göra tills professionell hjälp anländer.

Om det inte skulle finnas en hjärtstartare, utför HLR – 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar, repetera – för att se till att blodet pumpas runt i kroppen och att hjärnan syresätts.

Vill du också se till att en hjärtstartare finns inom 6 minuter?

Vårt mål är att en hjärtstartare ska finnas inom 6 minuter för alla, därför erbjuder vi på Medisol och hjärtstartareshop.se olika hjärtstartare som passar alla budgetar och behov. Se vilka hjärtstartare som vi har här och hjälp oss att uppnå vårt mål!