Skillnaden mellan helautomatiska och halvautomatiska hjärtstartare

De flesta tillverkare av hjärtstartare erbjuder både hel- och halvautomatiska alternativ och du kanske undrar vad skillnaden är mellan dessa två.

Leverera chock - automatiskt eller manuellt

För att leverera en chock, måste hjärtstarten känna en hjärtrytm som inte följer den normala rytmen av ett hjärta. När hjärtstartaren fångar hjärtrytmen börjar den ladda upp för att kunna leverera en chock. En halvautomatisk hjärtstartare har en knapp som du trycker på när hjärtstartaren signalerar att chock kan levereras medan en helautomatisk hjärtstartare kan leverera chock utan att du behöver trycka på någon knapp. Därför har den en helautomatiska hjärtstartare ingen knapp för att leverera chock som den halvautomatiska hjärtstartaren. I bilden nedanför kan du se ett exempel på skillnaden mellan en halvautomatisk (vänster bild) och helautomatisk hjärtstartare (höger bild). 

den halvautomatiska maskinen på det högra fotot har dessutom den orange chockknappen Den helautomatiska apparaten på det vänstra fotot har endast den gröna av-på-knappen

Fördelar och nackdelar

Båda alternativen har för- och nackdelar. Fördelen med en helautomatisk hjärtstartare är att nästan inga manuella åtgärder behövs vidtas efter att elektroderna är placerade. En helautomatisk kan vara ett alternativ för dig som är oerfaren, då oerfarna användare kan vara osäkra på att trycka på knappen för att levererar chock när hjärtstartaren signalerar.  Därför kan en helautomatisk hjärtstartare vara ett alternativ för offentliga  miljöer. Nackdelen med en helautomatisk är säkerheten, då ingen får ha fysisk kontakt med personen när chocken levereras då detta sker automatiskt. Fördelen med halvautomatisk är att du kan säkerställa att ingen rör vid personen innan du trycker på knappen för att leverera chock.

Vad rekommenderar vi?

Med vår erfarenhet från ambulansen så rekommenderar vi en halvautomatisk hjärtstartare av följande skäl:

  • I träning av HLR är övningshjärtstartarna halvautomatisk, och därmed är du som har tränat med övningshjärtstartare van med att det finns en knapp för att leverera chock
  • Med en halvautomatisk hjärtstartare kan du kontrollera att ingen har fysisk kontakt med offret Innan du trycker på knappen
  • Det finns fler halvautomatiska hjärtstartare än helautomatiska på marknaden och från många tillverkare är den halvautomatiska hjärtstartaren ett billigare alternativ