Skilnader mellan olika typer av Zoll elektroder


Klicka här för att se alla Zoll elektroder i vår webshop.
Som man kan se finns det 4 olika typer. Alla dessa elektroder är lämpliga för Zoll AED Plus och Zoll AED Pro. De är även utbytbara med de professionella monitorer / defibrillatorer som används vid ambulanstjänster. Elektroderna är avsedda för engångsbruk. När man har tagit ut dem ur förpakkningen går det inte att förvara elektroderna längre, utan då ska man använda dem direkt. Elektroderna har en begränsad hållbarhet på grund av gelen som efter ett tag börjar torka och sluta leda ström.

 

Zoll CPR-D Padz (Art. 8900-0800-01)
CPR-D Padz är det vanligaste elektrodsetet för Zoll AED Plus och Pro. Det är två elektroder samlade i ett stycke, vilket gör det lättare att placera elektroderna korrekt. Det finns en sensor som mäter djupet av bröstkompressionerna. Baserat på mätresultaten ger hjärtstartaren extra anvisningar som ‘tryck hårdare’. På det sättet förbättras kvalitén av bröstkompressionerna och ökar överlevnadschansen. CPR-D Padz har en hållbarhet på ungefär 5 år och är avsedda för vuxna.

 

Zoll CPR Stat Padz (Art. 8900-0400)
CPR Stat Padz är inte samlade i ett stycke som CPR-D Padz, men de har däremot också en sensor. Dessa elektroder är avsedda för livräddare som gärna vill få extra anvisningar, men helst jobbar med seperata elektroder. CPR Stat Padz är lite billigare än CPR-D Padz på grund av den kortare hållbarhetstiden (ca. 2 år). Även dessa elektroder är avsedda för vuxna patienter.

 

Zoll Stat Padz II (Art. 8900-0801-01)
Stat Padz II säljs mycket till människor som inte behöver eller inte fäster stor vikt vid Zoll hjärtstartarnas hjärt-lungräddningsfeedback. Stat Padz II elektroder har nämligen ingen sensor, vilket betyder att hjärtstartaren inte kan ge extra anvisningar. Elektroderna är inte samlade i ett stycke, utan det är två seperata elektroder som sitter ihop med kabeln. Stat Padz II är de billigaste Zoll elektroderna och de har en hållbarhet på 2 år.

 

Zoll Pedi Padz (Art. 8900—810-01)
Pedi Padz elektroderna är avsedda för användning på barn upp till 8 år eller 25 kg. Vid användning av dessa elektroder anpassas strömstötens energinivå till en barnkropp. När hjärtstartaren ska hänga på ett ställe där det finns många barn, är det bäst att förvara barnelektroderna vid hjärtstartaren.