Hjärtstartaren används alltid som komplettering av hjärtmassage och konstgjord andning. Därför är vissa hjärtstartare utrustade med möjligheter för att ge använderen extra stöd vid hjärt-lungräddningen (HLR).

Klicka HÄR för att hitta hjärtstartare som registrerar och ger feedback på hjärtmassagens djup och hastighet.

Klicka HÄR för att hitta hjärtstartare som anger hjärtmassagens rytm med hjälp av en ljudsignal.