Hjärtstartarens Underhållskostnader

 


Underhållskostnaderna av de olika hjärtstartarna kan skilja sig ganska mycket. Därför är det viktigt att inte bara kolla på inköpspriset, utan även på underhållskostnaderna, speciellt inom garantiperioden. Underhållskostnaderna består av de nödvändiga bytena av batterier och elektroder. De har nämligen en begränsad livslängd. Det är framför allt priset och livslängden av dessa utbytesprodukter som avgör de totala kostnaderna.