Hjärtstartarens fukt- och dammtålighet

 


Fukt- och dammtåligheten visas i “IP-klassifikationen”. IP står för International Protection och består av 2 siffror: första siffran gäller skyddet mot inträngning av föremål och damm, den andra siffran gäller skyddet mot vatten.
Betydelsen av siffrorna är följande:

 1:a siffra  Beskrivning IP värde
 0  Inte skyddat IP0X
 1  Skyddat mot fasta föremål större än 50 mm IP1X
 2  Skyddat mot fasta föremål större än 12 mm IP2X
 3  Skyddat mot fasta föremål större än 2,5 mm IP3X
 4  Skyddat mot fasta föremål större än 1 mm IP4X
 5  Skyddat mot damm IP5X
 6  Dammtät IP6X

 

 2:a siffra  Beskrivning IP värde
 0  Inte skyddat IP X0
 1  Skyddat mot droppande vatten IP X1
 2  Skyddat mot droppande vatten med lutning upp till 15  grader IP X2
 3  Skyddat mot sprutande vatten IP X3
 4  Skyddat mot stänkende vatten IP X4
 5  Skyddat mot vattenstrålar IP X5
 6  Skyddat mot högtrycksvattenstrålar IP X6
 7  Skyddat mot nersänkning ner till 1 meters djup i upp till 30  minuter IP X7
 8  Skyddat mot kontinuerlig nersänkning IP X8

 

Tillsammans bildar siffrorna från tabell 1 och tabell 2 alltså ett IP-värde. IP55 är till exempel skyddat mot damm och vattenstrålar (och för hjärtstartare den näst högsta klassificering).

    • Klicka HÄR för hjärtstartare med ett låg IP-värde.
    • Klicka HÄR för hjärtstartare med ett låg IP-värde.
    • Klicka HÄR för hjärtstartare med ett låg IP-värde.