ERC riktlinjerna 2015

-
ERC riktlinjerna 2015 betonar den avgörande betydelsen av samspelet mellan akut medicinsk personal, människor som vill ingripa vid hjärtstopp utanför sjukhus och hur lång tid det tar att få hjärtstartaren på plats. Ett effektivt och samordnat samhälle är nyckeln för att förbättra överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus.

 

- Akut medicinsk  personal spelar en viktig roll vid en misstänkt hjärtstopp. För personer  som har inga kunskap i HLR och som vill utföra HLR, uppmanas att omedelbartatt ringa 112 och larmoperatören kan instruera personen i att utföra korrekt HLR (telefonguidad-HLR).

 

- Det viktigaste är att människor på platsen ('bystanders') snabbt kan fastställa hjärtstillestånd och medvetslöshet. Om man är HLR-kunnig, omedelbart starta med bröstkompressioner och inblåsningar enligt HLR-riktlinjer.

 

- Om HLR-utbildade personer kommer fram till att individen är medvetslös och inte andas normalt, bör man genast larma 112.

 

- Om man kommer fram till att personen är medvetslös och inte andas normalt ska man utgå ifrån att det är hjärtstopp. Då ska man börja med hjärt-lungräddning (HLR). Hjärt-lungräddning använder en kombination av inblåsningar och bröstkompressioner.

 

- Bröstkompressioner ska utföras liksom tidigare ; Bröstkorgen ska tryckas ner 5–6 cm (men inte djupare än 6 cm) varje gång med enhastighet av 100–120 kompressioner per minut. Minimal avbrott i kompressionerna görs endast för inblåsningar. Riktlinjerna för kompressionsdjup och hastighet har inte förändrats. Det finns otillräckliga bevis för att ändra tidigare.

 

- För att öka chansen att överleva vid ett hjärtstopp är snabb defibrillering (strömstöt av hjärtstartare) det viktigaste. Studier visar en överlevnadsgrad på 50-70%. Därför uppmanas ökad utplacering av publika hjärtstartare i samhallet och att registrera dessa till ett hjärtstartarerregister.

 

- Nytt är att man vid hjärtstopp hos barn kan använda sig av samma metod som till vuxna med ett kompressionsdjup av 1/3 av bröstkorgshöjden. Detta gäller om man inte har specialutbildning i barn-HLR. Har man specialutbildning i barn-HLR ska man följa aktuella barn-HLR riktlinjer.