“Från skrämmande apparat till 50.000:e hjärtstartaren”

När jag arbetade som ambulanssjukvårdare var det fortfarande relativt lite uppmärksamhet runt hjärtstartare. Under vår arbete på ambulansen stötte vi ibland på hjärtstartare i samband med nödsituationer, men det var undantagsfall. Hjärtstartaren var ny och framför allt skrämmande för många människor. Om jag ska vara ärlig så såg vi oftare hjärtstartaren oanvänd än använd. De “tidiga användarna” i slutet av 90-talet/början av 2000-talet hade visserligen en hjärtstartare, men de användes ännu inte i stor skala för att rädda liv.

Nederländerna i täten

Under de senaste åren har organisationer som den nederländska Hjärtstiftelsen (Hartstichting), Röda Korset och HartslagNu sett till att hjärtstartare blivit en oumbärlig del av den nederländska gatubilden. Vilken fantastisk utveckling! Varje år deltar vi i det nederländska HLR-rådets (Nederlandse Reanimatieraad) årliga kongress och varje år fortsätter denna utveckling i en positiv riktning: Vid allt fler hjärtstopp används en hjärtstartare, varje år ökar antalet människor som kan utföra HLR och varje år ökar antalet människor som är registrerade hos HartslagNu (sms-livräddare) för att hjälpa till att rädda liv. Under European Resuscitation Councils kongresser är det alltid tydligt att vi i Nederländerna är ledande på det här området. I december förra året kunde vi fira det faktum att HLR nu kan påbörjas inom 6 minuter i hela Nederländerna! I systemet finns nu så många som 245.000 personer registrerade med 24.000 hjärtstartare.Mättnad

För tio år sedan trodde vi redan att marknaden var mättad. Jag minns att tillverkare och leverantörer förväntade sig att ökningen av antalet hjärtstartare skulle upphöra, med början i Nederländerna. Vi hade ju redan placerat ut så många hjärtstartare! Men tack vare den ökade medvetenheten bland människor så fortsatte hjärtstartare att säljas år efter år. Hjärtstartare räddar verkligen liv!

Stolt

Personligen är jag inte bara stolt över den nuvarande situationen i Nederländerna, utan också utvecklingen i andra europeiska länder. I Danmark ser vi en liknande ökning som i Nederländerna och även i andra europeiska länder ökar antalet tillgängliga hjärtstartare kontinuerligt. Samtidigt förbereder vi på Medisol oss för leveransen av vår 50.000:e (!) hjärtstartare. Kan du föreställa dig hur många människor som har räddats tack vare alla dessa hjärtstartare under de senaste åren… 

Pieter Joziasse, Medisols VD