Vilken effekt har kärlek och sorg på våra hjärtan?

Det är Alla hjärtans dag! Idag firar vi kärleken. Eller så kanske det påminner dig om ett nyligen krossat hjärta... Du kanske undrar: vilken effekt har kärlek på mitt hjärta? Eller kan jag verkligen ha ett "krossat" hjärta på grund av hjärtesorg? I den här bloggen kommer vi att utforska detta närmare.

Det mänskliga hjärtat anses ofta vara känslornas epicentrum. Kärlek och sorg är nyckelfaktorer här. Det är komplexa känslor som också kan påverka vårt fysiska välbefinnande.

Kärlekens inverkan på hjärtat

Kärlek, både romantiskt och till familj och vänner, kan ha en mycket positiv inverkan på ditt humör. Men hur kommer det sig? Kärlek frigör hormoner som oxytocin och dopamin. Dessa kallas också för "må bra"-hormoner. De minskar stress, bidrar till en övergripande känsla av välbefinnande och främjar ett positivt mentalt tillstånd.

Vissa studier visar dessutom att kärleksupplevelser kan ha en skyddande effekt på hjärtat. Människor i kärleksrelationer kan ha lägre blodtryck, lägre hjärtfrekvens och bättre kardiovaskulär hälsa. Kärlek kan ge en buffert mot de skadliga effekterna av stress. Är det inte gulligt!

Kan man verkligen ha ett brustet hjärta?

På andra sidan finns naturligtvis hjärtesorg. Ett brustet hjärta kan påverka vårt känslomässiga och fysiska tillstånd. Stressen och sorgen efter en kärleksaffär kan leda till en ökning av stresshormonerna kortisol och adrenalin. 

Ökningen av stresshormoner kan ha en negativ effekt på det kardiovaskulära systemet. Kronisk stress, som kan orsaka hjärtesorg, är förknippad med en ökad risk för hjärtsjukdomar. Hjärtesorg kan orsaka förhöjt blodtryck, hjärtklappning, ångest och ett försvagat immunförsvar. Hjärtat kan till och med värka, vilket kan kännas som tryck över bröstet. Lyckligtvis är hjärtesorg - och de fysiska symtom som den medför - i de flesta fall bara ett tillfälligt kapitel i livet.

Visste du att kvinnor i allmänhet upplever symtomen på ett "brustet hjärta" oftare än män?

Hur hjärta och känslor påverkar varandra

Som vi har läst kan våra känslor påverka hjärtat, men det fungerar också tvärtom. Tillståndet i vårt hjärta kan alltså i sin tur påverka vårt känslomässiga välbefinnande. Detta håller oss alerta för att se till att både vår fysiska och känslomässiga hälsa förblir positiv och stabil! 

Det finns ett antal saker du kan göra för att främja känslomässigt välbefinnande, till exempel:

  • Egenvård: motionera regelbundet, få tillräckligt med sömn och ha en balanserad kost. Bra egenvård bidrar till både känslomässig och fysisk hälsa!
  • Socialt nätverk: genom att bygga upp och hålla dina sociala band starka kan du skapa ett viktigt stödsystem i tider av kärlek och sorg. Att dela sina känslor med vänner och familj kan minska stressen.
  • Mindfulness: det finns flera meditations- och mindfulnesstekniker som kan bidra till att minska stress, ge en känsla av lugn och främja känslomässig balans.