Kan en hjärtstartare användas vid drunkningsolycka?

Nuförtiden finns det lyckligtvis allt fler hjärtstartare på offentliga platser. Det är också bra att veta att AED är den engelska och internationella beteckningen för hjärtstartare. Hjärtstartare är livräddande utrustning som används för att ge en elektrisk stöt vid hjärtstillestånd. Detta återställer den drabbade personens hjärtrytm. Men vad händer om en person har varit med om en drunkningsolycka och behöver hjärt- och lungräddning (HLR)? Kan du då använda en hjärtstartare? I den här bloggen berättar vi allt om hur du använder en hjärtstartare vid en drunkningsolycka.

Att använda en hjärtstartare vid drunkning

En hjärtstartare kan användas på en person som har räddats ur vattnet och är medvetslös. Även om den drabbade personen ligger på blött underlag kan du använda en hjärtstartare på ett säkert sätt eftersom strömmen går mellan elektroderna, och inte ner i marken. Det finns dock några viktiga åtgärder som krävs för att säkert återuppliva en person som har varit med en drunkningsolycka med en hjärtstartare:

  1. Säkerhet först! Innan du använder en hjärtstartare på den person som räddats ur vattnet ska du se till att du befinner dig i säkerhet. Se till att du själv och kringstående inte utsätts för fara under HLR. 
  2. Därefter är det viktigt att torka av bröstkorgen och ta av blöta klädesplagg. Se till att den personens bröstkorg är torr innan du applicerar hjärtstartaren elektroder. Det är viktigt att elektroderna fäster ordentligt på huden för annars kan inte hjärtstartaren en elektrisk stöt. Vatten kan fungera som en ledare, och det finns en riska att användaren utav hjärtstartaren också får en stöt.
  3. När du har applicerat elektroderna följer du hjärtstartarens instruktioner. Hjärtstartaren vägleder dig genom återupplivningsprocessen och talar om för dig när du ska ge en stöt (för en halvautomatisk hjärtstartare) eller när enheten avger en stöt (för en helautomatisk hjärtstartare).

När använder man en hjärtstartare vid en drunkningsolycka?

Om du ska använda en hjärtstartare på en drunknande person beror på situationen. När ingen andning upptäcks hos personen är det viktigt att ringa räddningstjänsten, påbörja HLR och ansluta en hjärtstartare enligt anvisningarna ovan. Hjärtstartren bedömer om det är nödvändigt att ge en chock. Om offret andas är det fortfarande nödvändigt att söka läkarvård. Drunkning kan få medicinska konsekvenser även om offret verkar ha återfått medvetandet.

En hjärtstartare, AED, är ett värdefullt verktyg för HLR vid drunkningsolyckor, men det är viktigt att följa rätt steg och följa enhetens instruktioner noggrant. Vid ett eventuellt hjärtstillestånd är det alltid viktigt att agera snabbt, och därför rekommenderar vi att du går en HLR utbildning som inkluderar träning med hjärtstartare. På så sätt vet du hur du ska reagera korrekt och snabbt i en nödsituation, vilket kan rädda liv!