Kan en hjärtstartare användas flera gånger?

En Automatisk Extern Hjärtstartare (AED) är en livräddande enhet som ska så fort som möjligt vid plötslig hjärtstopp. AED är den engelska förkortningen för hjärtstartare. Att använda en hjärtstartare korrekt kan rädda liv! Men kan en hjärtstartare användas flera gånger? Detta är en viktig fråga som vi besvarar i detta blogginlägg.

Först förklarar vi kort hur en hjärtstartare fungerar. En hjärtstartare kan upptäcka hjärtrytmstörningar och, vid behov, leverera en stöt för att återställa hjärtat till en normal rytm. Denna stöt levereras via elektroder som du placerar på den drabbade personens bröstkorg. 

Kan elektroder användas flera gånger?

Men kan dessa elektroder till en hjärtstartare användas flera gånger? Nej, detta är inte möjligt. Elektroder har en självhäftande gel som säkerställer att elektorerna är väl applicerade på den drabbade personens hud. Efter användning förlorar elektroderna sin självhäftande effekt. Gelen torkar ut och smuts och bakterier samlas. Detta minskar hjärtstartarens förmåga att utföra analys och minskar den ledningsförmåga som krävs för att kunna leverera en stöt. Därför bör du alltid byta ut elektroderna efter användning och när utgångsdatumet har passerats. Följ tillverkarens anvisningar för underhåll och byte av elektroder för att säkerställa att din hjärtstartare alltid är redo för användning i nödsituationer.

Måste batterier bytas ut efter användning?

Det kan vara nödvändigt att byta ut hjärtstartarens batteri eller batterier när enheten har använts, särskilt efter upprepade stötar, eftersom batterikapaciteten kanske inte längre är tillräcklig. hjärtstartaren kommer att indikera under en självtest när batterispänningen är för låg.

Kan du använda en hjärtstartare flera gånger?

För att besvara frågan "Kan du använda en hjärtstartare flera gånger?": Ja, en hjärtstartare kan användas flera gånger, men det är mycket viktigt att alltid byta ut elektroderna och vid behov batteri(erna). Att byta elektroder och batterier i tid kan rädda liv, eftersom en välunderhållen hjärtstartare är en värdefull hjälp vid hjärt-och lungräddning.

Hjärtstartare som endast kan användas en gång

Det finns också ett antal engångshjärtstartare på marknaden idag. Dessa enheter är kompakta, betydligt billigare och har inga utbytesdelar, men håller inte lika länge (cirka 2 år) och måste kasseras efter användning. Vi på Medisol har för närvarande inte dessa hjärtstartare i vårt sortiment (ännu), eftersom vi har tvivel om produktens hållbarhet och den totala ägandekostnaden för produkten. Vissa tillverkare av dessa engångshjärtstartare upprättar ibland program där enheten kan göras användbar igen, men det tillkommer extra kostnader. Som ett resultat kan kostnaden för en engångshjärtstartare vara högre per år än de vanliga hjärtstartarna.

Alla hjärtstartare i vårt sortiment är lämpliga för flerfaldig användning och kommer att hålla i många år.