Tel: 010 884 81 94 | e-mail: info@hjartstartareshop.se

Har du en fråga? Ring 010-8848194 eller skicka epost till e-mail

Hantering av klagomål

Hur hanteras klagomål?
Vi vill att du ska vara nöjd med ditt köp av Medisol/Hjärtstartareshop.se. Därför vill vi gärna att du hör av dig till oss när vår tjänst inte lever upp till dina förväntningar.

Om du inte är nöjd eller har ett klagomål vill vi naturligtvis att du först av allt talar om det för oss.

Lämna en så komplett beskrivning av ditt klagomål som möjligt:

  • Vad är du missnöjd med?
  • Vad har hänt med din beställning?
  • Vad föreslår du som ska göras?

Hör gärna av dig till info@hjartstartareshop.se eller telefon 0108-84 81 94.

Hanteringstid
Vår målsättning är att så snabbt som möjligt besvara ditt klagomål.
En bekräftelse på mottagande av klagomålet lämnas så snart som möjligt och ett besked om behandlingstid lämnas inom 14 dagar.